Mgr. Tomáš Šmál

Bachelor's thesis

Distribúcia postov v slovenských vládach od roku 1993 do roku 2013

The Distribution of Portfolios in Slovak Governments from 1993 to 2013
Abstract:
The work deals with the distribution of portfolios in coalition governments of the Slovak Republic. The aim of this work is to find out how portfolios are allocated in Slovak governments and whether there can be traced a pattern of behavior. For this purpose are used three theoretical models which differ in the method of allocating government portfolios. In the research is considered a portfolio salience …more
Abstract:
Práca sa zaoberá distribúciou postov v koaličných vládach Slovenskej republiky. Cieľom práce je zistiť ako sa prerozdeľujú posty v slovenských vládach a či je pritom možné pozorovať určitý vzorec chovania. Pre tento účel sú použité tri teoretické modeli, ktoré sa líšia v spôsobe prerozdeľovania vládnych postov. Pri ich aplikácii je zohľadnené váženie vládnych postov. Predpoklady modelov sú porovnané …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jozef Zagrapan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / Political Science

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.