Bc. Denisa Dvořáková

Bakalářská práce

Women in Shakespeare's Plays: Spectators or Players?

Women in Shakespeare's Plays: Spectators or Players?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ženských postav v dílech Williama Shakespeara, a to konkrétně v dílech Romeo a Julie, Král Lear a Zkrocení zlé ženy. Tato práce je rozdělena do šesti částí, které jsou shrnuty v poslední kapitole. První část se zabývá historickým pozadím Shakespearových her. Je zde nastíněna situace žen v 16. a 17. století a také jsou zde definovány typické ženské role, které …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analyzation of the female characters in the writing of William Shakespeare, concretely in the plays Romeo and Juliet, King Lear and The Timing of the Shrew. This thesis is divided into six parts, which are put together in the last section. First part describes the historical background of the Shakespeare’s writing. There is analyzed the situation of women in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katarína Havranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta