Mgr. et Mgr. Tereza Skládalová

Diplomová práce

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků telefonické krizové pomoci

Prevention of the burnout syndrome among crisis helpline consultants
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice prevence syndromu vyhoření u pracovníků telefonické krizové pomoci. Cílem práce je porozumění podobě nástrojů prevence syndromu vyhoření u pracovníků telefonické krizové pomoci a způsobům využívání těchto nástrojů. Teoretická část práce se zabývá syndromem vyhoření, jeho prevencí na individuální a externí úrovni, krizovou intervencí, telefonickou krizovou pomocí …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of prevention of the burnout syndrome among crisis helpline consultants. The aim of the work is to understand the tools for prevention of the burnout syndrome among crisis helpline consultants, as well as the methods of putting these tools into practice. The theoretical part of the thesis deals with the burnout syndrome, its prevention on individual and external level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: Mgr. Ondřej Langr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií