Bc. Šárka Netolická

Bakalářská práce

Strom ve světle platné právní úpravy

A Tree in the Light of Current Legislation
Anotace:
Bakalářská práce řeší výsadbu stromů v českém právním řádu. Je rozčleněna na část úvodní, soukromoprávní, veřejnoprávní a závěrečnou. Pro účely této práce jsem stanovila hypotézu, že výsadba stromů a péče o stromy v našem právním řádu není na rozdíl od problematiky kácení stromů dostatečně upravena. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak je výsadba stromů českým právním řádem regulována. Výsledkem …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on tree planting in the Czech legal system. The thesis is divided into following parts: introduction, tree in private law, tree in public law and conclusion. I set the hypothesis that tree planting and tree maintenance in our legal system is not sufficiently regulated (unlike tree felling) for the purpose of this thesis. The aim of the thesis is to summarize regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa