Bc. Eva Struhařová

Diplomová práce

Analýza nespokojenosti zákazníka vyjádřená on-line

Analysis of customer satisfaction declared on-line
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza faktorů vedoucích k nespokojenosti zákazníků vyjádřená online v oblasti poskytování služeb slevových portálů a návrh doporučení, vyplývajících ze zjištěných skutečností. V teoretické části jsou shrnuty stěžejní teoretické poznatky, které poskytují vhled do dané problematiky e-služeb a vyjadřování spokojenosti a nespokojenosti zákazníků. Praktická část se zabývá konkrétní …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is an analysis of customer satisfaction declared on-line in the field of deal-of-the-day websites and a proposal of recommendations resulting from the findings. In the theoretical part there are summarized the main theoretical findings which provide insight into the issue of e-services and declaration of customer satisfaction and dissatisfaction. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta