Bc. Lukáš Daňo

Bakalářská práce

Porovnání textů světových hitů s převzatými verzemi předních českých umělců

Worldwide Hit Lyrics Comparison with Cover Versions by Prominent Czech Artists
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnat texty světových hudebních hitů s jejich českými verzemi předních českých umělců. Teoretická část představuje vybrané oblasti hudební historie, konkrétní hudební uskupení, jejichž písně byly analyzovány, definuje základní pojmy a poskytuje základní informace k překladu poezie a písní. Praktická část je rozdělena do kapitol, které představují zkoumanou dvojici …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to compare world hit lyrics to their Czech cover versions made by prominent Czech artists. The theoretical part presents selected areas of music history, specific music formations songs of which were examined, defines basic terms and, finally, provides essential information about the approach to translation of poetry and songs. The analytical part is divided into …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta