Bc. Lukáš Daňo

Bachelor's thesis

Porovnání textů světových hitů s převzatými verzemi předních českých umělců

Worldwide Hit Lyrics Comparison with Cover Versions by Prominent Czech Artists
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnat texty světových hudebních hitů s jejich českými verzemi předních českých umělců. Teoretická část představuje vybrané oblasti hudební historie, konkrétní hudební uskupení, jejichž písně byly analyzovány, definuje základní pojmy a poskytuje základní informace k překladu poezie a písní. Praktická část je rozdělena do kapitol, které představují zkoumanou dvojici …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to compare world hit lyrics to their Czech cover versions made by prominent Czech artists. The theoretical part presents selected areas of music history, specific music formations songs of which were examined, defines basic terms and, finally, provides essential information about the approach to translation of poetry and songs. The analytical part is divided into …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta