Bc. Pavla Pospíšilová

Diplomová práce

Dopady populační politiky v Číně

The impact of Chinese population policy
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vznik, vývoj a dopady čínské populační politiky. Popisuje období od vzniku Čínské lidové republiky přes proces zavádění opatření na omezení porodnosti až po jejich současné uvolnění. Práce analyzuje, jaký dopad měla tato opatření na demografické indikátory včetně stárnutí populace, vývoje indexu závislosti či genderové nerovnováhy. Součástí práce je také ekonometrická analýza …více
Abstract:
This diploma thesis examines the origin, development and impacts of Chinese population policy. In context of the period from the establishment of the People’s Republic of China till today, it describes the continuous process of implementation of population policy. The thesis analyses the impacts of implemented restrictions on several demographic indicators such as population aging, dependency ratio …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy