Bc. Martina Koštanská

Bachelor's thesis

Islám jako forma morální paniky: diskurzivní analýza Haló novin

Islam as a form of Moral Panics: a discourse analysis of Haló noviny
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací islámu na poli komunistického deníku Haló noviny. Teoretickým rámcem práce je sociologický konstruktivismus, který umožňuje uvažovat o médiích, jakožto o institucích schopných reprezentace reality a reprodukce ideologie. Pomocí metody diskurzivní analýzy dvanácti publicistických článků zaměřených na agendu muslimů a islámu identifikuje diskurzivní strategie …more
Abstract:
The bachelor‘s thesis is concerned with media representation of Islam in the communist partisan daily Haló noviny. The study operates with assumptions that media institutions enable representations of reality and production of ideology within the framework of social constructivism. Using the method of discourse analysis, the study analyses twelve opinion pieces focused on the muslim agenda, identifying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Bártek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií