Mgr. Michal Kolíska

Bachelor's thesis

Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost dopravy

.Conveyance infrastructure history, the construction of highway communications in Czech counties and their influence on safety and fluent traffic flow
Abstract:
KOLÍSKA, M., Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Bakalářská práce. Brno: Pedagogická fakulta MU 2009, s. 99. Vedoucí práce - doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc., Tato práce se zabývá historií dopravy a dopravní infrastruktury. Dále pak je v této práci zdůrazněna potřeba dalšího budování …more
Abstract:
Koliska, M., Conveyance infrastructure history, the construction of highway communications in Czech counties and their influence on safety and fluent traffic flow. The Bachelor work. Brno:Pedagogic faculty MU 2009, p. 99. Conveyance history and Conveyance infrastructure is the aim of this graduation thesis. Further are highlighted the needs of highway communications construction and especially the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Reader: PaedDr. Pavel Konupčík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training