Bc. Šárka TRNOVSKÁ

Bachelor's thesis

Sociální a zdravotní aspekty pití alkoholu u adolescentů

Social and health aspects of alcohol use in adolescents
Abstract:
Teoretická část práce shrnuje základní poznatky o období adolescence, jeho úskalích v kontextu s hledáním identity jedince. Ukazuje důležitost vlivu sociálních skupin. Uvádí rizikové faktory ovlivňující konzumaci alkoholu adolescenty. Vymezuje zdravotní rizika konzumace alkoholu. Zdůrazňuje důležitost prevence. Empirická část dotazníkovým šetřením získává informace o zkušenostech příbramských adolescentů …more
Abstract:
The theoretical part of this bachelor's diploma work refers about summarised knowledge from the period of adolescence and its difficulties maintained in human's identity finding. The importance of social group effects is also shown here as well as hazardous factors that lead to adolescents' alcohol abuse. This theoretical part defines health risks of alcohol abuse and emphasizes the importance of prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2015
Accessible from:: 24. 6. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRNOVSKÁ, Šárka. Sociální a zdravotní aspekty pití alkoholu u adolescentů. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 6. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Health Education

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 10ndj5 10ndj5/2
24/6/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24/6/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.