Michal Faltejsek

Diplomová práce

Využití informačních modelů budov v jejich životním cyklu

Use of BIM in building life cycle
Anotace:
Práce popisuje a názorně ukazuje inovativní management města. Chytrý management je důležitým prvkem myšlenky Smart Cities a hlavním faktorem městského rozvoje. Rozvoj města musí být udržitelný z hlediska ekonomického, sociálně-kulturního a environmentálního. V této práci vzniká nové využití pro moderní metodu ve stavebnictví, informační modelování staveb. Využívá jeho silných stránek při modelování …více
Abstract:
My master thesis describes and demonstrates innovative management of city. Smart management is an important element of the Smart Cities ideas and major factor of the urban development. The city development must be sustainable from an economic, socio-cultural and environmental point of view. There in this thesis is a new use for modern method in construction industry, the building information modelling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: Martin Ferko
  • Oponent: Tomáš Krempaský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.