Theses 

Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí – Mgr. Kateřina Garguláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Kateřina Garguláková

Bakalářská práce

Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí

Rare blood groups systems and their significance for adaptation of human organism on extreme environmental conditions

Anotace: Červené krvinky nesou na povrchu své cytoplazmatické membrány specifické látky bílkovinné povahy zvané antigeny. Antigeny jsou děleny do krevních skupin. Kontakt krve s antigeny jiné krevní skupiny vyvolává produkci protilátek, červené krvinky se sráží a jsou destruovány. Účelem této bakalářské práce je přiblížit molekulární a genetickou podstatu krevních systémů Rh, MNSs, Duffy, Lutheran, Kell, Kidd a Diego, pojednat o funkci příslušných antigenů a výhodách, které svému nositeli přináší v prostředí, ve kterém žije. Jelikož se jedná o vzácně se vyskytující polymorfismus, slouží tyto krevní systémy badatelům k popisu současných i historických populací. V klinické praxi má znalost a charakterizace vzácných krevních systémů význam především pro transfuze a v prevenci hemolytické nemoci plodu a novorozence.

Abstract: The cell membrane of the red blood cells carries protein structures called antigens. Antigens are listed to belong to various blood groups. In case of contact of the red blood cells with antigens belonging to a different blood group, erythrocytes agglutinate and are under the mean of destruction. The purpouse of this thesis is to clarify the molecular and genetic background of the Rh, MNSs, Duffy, Lutheran, Kell, Kidd and Diego blood group systems, to enlarge the function of the corresponding antigens and review the benefits they might bring to their owner. As a rare polymorphism, these red blood cell antigens constitute means for scientists to study the population of today´s as well as ancient world. The knowledge and characterization of the rare blood groups are signifiant in use of transfusion and to prevent the hemolytic disease of the fetus and newborn.

Klíčová slova: krevní systém, antigen, protilátka, funkce, polymorfismus, onemocnění blood group system, antibody, function, polymorphism, disease

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:24, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz