Bc. Daniela Němcová

Bakalářská práce

Akademická motivace v období střední dospělosti

Academic motivation in middle adulthood
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakou motivaci ke studiu vysoké školy mají lidé ve střední dospělosti z pohledu sebedeterminační teorie. Dalším cílem této práce bylo prozkoumat souvislost mezi časovou perspektivou a akademickou motivací. Posledním cílem bylo zjistit, zdali existuje vztah mezi akademickou mo-tivací a osobní pohodou. Výzkumu se celkem zúčastnilo 149 osob ve věku 30-50 let. …více
Abstract:
The main goal of this thesis was to find out academic motivation of people in the middle adulthood through the lens of self-determination theory. The next aim of this study was to examine the relationship between time perspective and academic motivation. The last aim of this study was to examine the relationship between academic motivation and psychlogical well-being. The research sample consisted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Hašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií