Bc. Jakub JEŘÁBEK

Diplomová práce

Modulární stavba výkonových měničů pro pomocné pohony trakčních vozidel

The modular design of auxiliary power converters for traction vehicles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu měniče pro pomocné pohony trakčních vozidel. Předmětem práce je zhodnocení možných topologických variant měniče a výběr optimálního uspořádání. Dále provedení počítačových simulací vybraných jevů za účelem dimenzování výkonových součástek zvolené varianty a stanovení výkonových ztrát měniče.
Abstract:
This master thesis deals with the design of an auxiliary inverter. The purpose of this document is the selection of proper topology, fundamental explanation of used power circuits and verification of the calculated results by PC simulations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Jiří Flajtingr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŘÁBEK, Jakub. Modulární stavba výkonových měničů pro pomocné pohony trakčních vozidel. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika