Tomáš Jung

Bakalářská práce

Zpracování balíkových zásilek v přepravní síti České pošty, s.p.

Anotace:
Práce se zaměřuje na zpracování balíkových zásilek v přepravní síti Česká pošta, s.p. a snaží se najít cesty ke zlepšení efektivity zpracování těchto zásilek se zaměřením na sběrný přepravní uzel Ostrava 02.
Abstract:
The work focuses on the question processing parcels in the Czech Post postal network and tries to finds solutions for improving effectivity of processing with focusing on sorting centre Ostrava 02.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Daniel Salava, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jung, Tomáš. Zpracování balíkových zásilek v přepravní síti České pošty, s.p.. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2020 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera