Theses 

Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku – Martin LÁNÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martin LÁNÍK

Bakalářská práce

Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku

Numerical analysis of the constructional polymeric element

Anotace: Cílem této bakalářské práce je srovnat dva přípravky, sloužící k uchycení dlouhých tyčí při soustružení. V teoretické části je stručně rozebírán materiál přípravků, dále potom hyperplastické cho-vání materiálu a jeho zkoušení pro stanovení základních hodnot pro FEM analýzy. Dále je zde stručně popsán princip metody konečných prvků neboli FEM. V praktické části je stanoven FEM model a jsou zde vyhodnoceny výsledky obou příprav-ků a jejich srovnání.

Abstract: The aim of this work is to compare the two parts, used for holding long rods in turning. The theoretical part briefly analyzes the material of parts, then the hyperplastic material behavior and testing to establish baseline values for the FEM analysis. It is also briefly described the principle of the finite element method or FEM. The practical part deals with FEM model and results of both products are evaluated and compared here.

Klíčová slova: Polyuretan, hyperelasticita, nelineární matematické modely, jednoosá, dvouosá napjatost, čistý smyk, FEM

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2010
  • Identifikátor: 11693

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11693 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

LÁNÍK, Martin. Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:11, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz