Martin LÁNÍK

Bakalářská práce

Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku

Numerical analysis of the constructional polymeric element
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnat dva přípravky, sloužící k uchycení dlouhých tyčí při soustružení. V teoretické části je stručně rozebírán materiál přípravků, dále potom hyperplastické cho-vání materiálu a jeho zkoušení pro stanovení základních hodnot pro FEM analýzy. Dále je zde stručně popsán princip metody konečných prvků neboli FEM. V praktické části je stanoven FEM model a jsou zde vyhodnoceny …více
Abstract:
The aim of this work is to compare the two parts, used for holding long rods in turning. The theoretical part briefly analyzes the material of parts, then the hyperplastic material behavior and testing to establish baseline values for the FEM analysis. It is also briefly described the principle of the finite element method or FEM. The practical part deals with FEM model and results of both products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2010
Identifikátor: 11693

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÁNÍK, Martin. Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma