Martin LÁNÍK

Bachelor's thesis

Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku

Numerical analysis of the constructional polymeric element
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je srovnat dva přípravky, sloužící k uchycení dlouhých tyčí při soustružení. V teoretické části je stručně rozebírán materiál přípravků, dále potom hyperplastické cho-vání materiálu a jeho zkoušení pro stanovení základních hodnot pro FEM analýzy. Dále je zde stručně popsán princip metody konečných prvků neboli FEM. V praktické části je stanoven FEM model a jsou zde vyhodnoceny …viac
Abstract:
The aim of this work is to compare the two parts, used for holding long rods in turning. The theoretical part briefly analyzes the material of parts, then the hyperplastic material behavior and testing to establish baseline values for the FEM analysis. It is also briefly described the principle of the finite element method or FEM. The practical part deals with FEM model and results of both products …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2010
Identifikátor: 11693

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÁNÍK, Martin. Numerická analýza konstrukčního polymerního prvku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / odbor:
Process engineering / Technological equipment

Práce na příbuzné téma