Mgr. Barbora Flamiková

Bachelor's thesis

Kvantitativní anatomie xylému druhů Vitis vinifera a Clematis vitalba

Quantitative anatomy of xylem in species Vitis vinifera and Clematis vitalba
Abstract:
V této bakalářské práci se věnuji srovnání některých strukturních znaků xylému u rostlin Vitis vinifera a Clematis vitalba. Strukturní znaky xylému určují rychlost a efektivitu transportu vody a v ní rozpuštěných látek do celého rostlinného těla. Cílem práce bylo porovnat délku cév a jejich průměr u obou rostlinných druhů vzhledem k jejich příslušnosti k liánám a také zjistit, zda se vnitřní průměr …more
Abstract:
In this thesis I compared structure of xylem in species Vitis vinifera and Clematis vitalba. Structure of xylem determines rate and efficiency of water transport. First aim of this thesis was to compare vessel length and vessel diameter in both liana species. Second aim was to determine a variation of vessel inner diameter along vessel longitudal axis and quantify its effect on xylem transport. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology