Klára PLACATOVÁ

Bakalářská práce

Čeští europoslanci v hlasovacích koalicích v Evropském parlamentu

Czech MEPs in voting coalitions in the European Parliament
Anotace:
Práce pojednává o analýze chování českých europoslanců v rámci Evorpského parlamentu ve volebním období 2014 - 2018. Českou republiku v tomto období zastupuje v Evropském parlamentu celkem 21 poslanců ze 7 různých národních stran. Cílem práce je zhodnotit míru stranické disciplíny u českých europoslanců v rámci příslušných frakcí a také soudržnost v rámci národních stran. Dále pak zhodnocení chování …více
Abstract:
The task deals with the analysis of the behavior of Czech MEPs within the European Parliament in the 2014-2018 electoral period. The Czech Republic is represented in this Parliament by a total of 21 deputies from 7 different national parties. The aim of this work is to evaluate the degree of party discipline among Czech MEPs within the respective factions as well as cohesion within national parties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLACATOVÁ, Klára. Čeští europoslanci v hlasovacích koalicích v Evropském parlamentu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/