Bc. Jiří Vlček, DiS.

Master's thesis

Posouzení ohrožených rodin v procesu sociální asistence podle úkolově orientovaného přístupu

The Assessment of Families at Risk in the Social Assistance Process based on Task-centred Approach
Abstract:
Název práce: Posouzení ohrožených rodin v procesu sociální asistence podle úkolově orientovaného přístupu Tématem této práce je posouzení ohrožených rodin v procesu sociální asistence podle úkolové orientovaného přístupu. V první kapitole se věnuji životní situaci rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Nejvíce alarmující je v tomto smyslu ohrožení zdraví a příznivého vývoje dětí. Druhá kapitola …more
Abstract:
Title of diploma thesis: The Assessment of Families at Risk in the Social Assistance Process based on Task-centred Approach The theme of this work is the assessment of families at risk in the social assistance process based on task-centred approach. In the first chapter, I deal with living conditions of families, which are threatened by social exclusion. In this case, the risks rest mostly in the positive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií