Bc. Renata KOSTILNÍKOVÁ

Diplomová práce

Řád cisterciáků přísné observance se zaměřením na klášter v Novém Dvoře.

The Order of Cistercians of the Strict Observance focused on the monastery in the Nový Dvůr.
Anotace:
Kvalifikační práce pojednává o řádu cisterciáků přísné observance, kteří jsou známí pod pojmem trapisté. Řád je neodmyslitelně spjat s mnišskou komunitou benediktinů a cisterciáků. Práce sleduje historický vývoj benediktinů, cisterciáků a trapistů s následnou analýzou a komparací řádů mezi sebou. Začátek práce je zaměřen na benediktiny, jejichž zakladatelem byl Benedikt z Nursie se svou Řeholí, podle …více
Abstract:
Qualification work delves into the Order of Cistercians of Strict Observation, which are known under the name of trappists. The Order is inherently linked with the monk community of benedictines and cistercians. The work follows a historical development of benedictines, cistercians and trappists with a follow-up analysis and a comparison of the orders. The beginning is aimed to benedictines, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTILNÍKOVÁ, Renata. Řád cisterciáků přísné observance se zaměřením na klášter v Novém Dvoře.. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia