Katarína MARŠÁLEKOVÁ

Bakalářská práce

Vztah morfometrických parametrů reliéfu a lokální geologie ke hlubokým svahovým deformacím v Tatrách

Relation between relief morphometric parameters, local geology and deep-seated slope deformations in the Tatra Mountains
Abstract:
For the purpose of finding out whether hypsometry affects the formation of deep- seated gravitational slope deformations occurring in Tatra mountains, and what geological sub-base these deformations are formed in, several morphometric analyses have been performed in the programme ArcMap 10 created by the company ESRI. The gradient of a slope, its orientation toward cardinal directions, vertical and …více
Abstract:
Za účelom zistiť, či hypsometria ovplyvňuje vznik hlbokých svahových deformácií nachádzajúcich sa v Tatrách a v akom geologickom podloží tieto deformácie vznikajú, bola použitá rada morfometrických analýz v programe ArcMap 10 od spoločnosti ESRI. Analyzoval sa sklon svahu, orientácia voči svetovým stranám, vertikálna a horizontálna krivosť, hypsometrický integrál a prevýšenie nad údolnicami. Zisťovala …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARŠÁLEKOVÁ, Katarína. Vztah morfometrických parametrů reliéfu a lokální geologie ke hlubokým svahovým deformacím v Tatrách. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.