Michal Škopek

Master's thesis

Problém obchodního cestujícího a metoda GENIUS

Travelling salesman problem and method GENIUS
Anotácia:
Cílem diplomové práce je vysvětlit Problém obchodního cestujícího a vytvořit program, který bude počítat speciální metodu GENIUS. Problém obchodního cestujícího je popsán z několika hledisek. Nejprve z hlediska historického k objasnění souvislostí s určitými metodami a následně je popsán z hlediska výpočetních metod. Pro popis těchto metod byly vybrány zástupci jak exaktních metod tak i heuristických …viac
Abstract:
The target of this thesis is to explain the Travelling Salesman Problem and also create a special program, which will be able to make calculations using the heuristics GENIUS. The Travelling Salesman Problem will be described from two different points of view. The first one is the historical description of the idea of the Travelling Salesman Problem and later will be the problem will be described with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedúci: Jan Pelikán
  • Oponent: Jan Fábry

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24681

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii