Petra PARASKOVÁ

Diplomová práce

Názvy autobusových zastávek na Děčínsku

Names of bus stops in the Decin region
Anotace:
PARASKOVÁ, P. Názvy autobusových zastávek na Děčínsku. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2011 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 114 s. (Přílohy: Seznam zkratek, Abecední seznam zastávek, Některé typy autobusů v průběhu let).
Abstract:
PARASKOVÁ, P. Names of bus stops in the Decin region. [Diploma work/thesis.] Ústí upon Labe 2011 - The University of Jan Evangelista Purkyně, College of Education, department of Czech studies, 114 p. (Supplements: Summary of abbreviations, Alphabetical list of bus stops, Some types of buses within the history).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PARASKOVÁ, Petra. Názvy autobusových zastávek na Děčínsku. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 10. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy