Mgr. Lukáš Lehotský

Bakalářská práce

Analýza možných dopadov diverzifikácie tranzitných ciest zemného plynu na vzájomné vzťahy Ruska a Ukrajiny

Analysis of potential impacts of diversification of natural gas transit routes on Russian-Ukrainian mutual relations
Abstract:
This bachelor thesis intends to analyze a potential relationship that may arise between Russia and Ukraine after successful diversification of natural gas transport routes. I use the theory of interdependence as a main theoretical framework. The core research question asks, whether the diversification of natural gas transport routes will have a negative impact on the mutual relationship of Russia and …více
Abstract:
V tejto práci sa budem snažiť pozrieť na možný vývoj vzťahov, ktoré môžu vzniknúť medzi Ruskom – producentom – a Ukrajinou – tranzitnou krajinou – po tom, ako vzniknú nové transportné cesty zemného plynu prepájajúce producentov s koncovými užívateľmi – krajinami Európy – priamo. Ako teoretický rámec na skúmanie vzťahov medzi vybranými aktérmi – Ruskom a Ukrajinou – bude slúžiť teória vzájomnej závislosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií