Petr Šimánek

Master's thesis

Životní pojištění jako spořící nástroj v ČR a jeho porovnání s vybranými produkty podobného charakteru

Life insurance as a savings tool and its comparison with choosen tools of similar character
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výběru vhodného způsobu, jak mohou občané spořit nebo investovat své prostředky s cílem připravit se na období postproduktivního věku, tj. odchod do důchodu. Je zřejmé, že po skončení produktivního období života dojde k značnému propadu příjmů. Peníze z důchodů občanům udržení životní úrovně zajistit nemohou a je potřeba se na toto období v předstihu připravovat …more
Abstract:
This thesis is concerned with the options of the choice of the appropriate way for citizens to save or invest their financial means in order to prepare for the era of the postproductive age -- retirement. It is obvious that a significant drop of income occurs after the end of the productive period of life. The pensions are not sufficient for maintaining a certain level of living and that is why it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2014
  • Supervisor: Jaroslav Daňhel
  • Reader: Mária Oborilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38161

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod