Bc. Kristýna Černá

Bakalářská práce

Ženy v knihách Women in New China a Chinese Women in 1950

Women in the books Women in New China and Chinese Women in 1950
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá pojetí čínských žen v knihách Women in new China (1949) a Chinese Women in 1950 (1950). V první části popisuje postavení čínských žen v 19. a první polovině 20. st. až do padesátých let dvacátého století s obzvláštním zřetelem na roli Komunistické strany Číny v tomto procesu. V druhé části popisuje jak obě knihy Women in new China (1949) a Chinese Women in 1950 (1950) líčí …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the approach to Chinese women in "Women in new China" (1949) and "Chinese Women“ (1950). The first part describes the status of women in the 19th century and the first half of the 20th century up until the 1950s with particular regard to the role of the Communist Party of China in the process. In the second part, the thesis describes how both books depict the emancipation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma