Theses 

Výukové demonstrace neuronových sítí a genetických algoritmů – Bc. David Kabáth

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Bc. David Kabáth

Diplomová práce

Výukové demonstrace neuronových sítí a genetických algoritmů

Tutorial demo of neural networks and genetic algorithms

Anotace: Diplomová práce podává úvod do oblasti tzv. biologicky inspirovaného programování s hlavním důrazem na neuronové sítě a genetické algoritmy. Oblasti jsou prezentovány ve formě Java appletů, které řeší vybrané praktické problémy. Ty byly zvoleny tak, aby názorně demonstrovaly možnosti zmíněných dvou přístupů. Neuronové sítě byly použity pro rozpoznání jazyka zadaného textu podle frekvencí výskytu jednotlivých písmen. Pro uplatnění genetických algoritmů byl zvolen problém robota Robbyho, sběrače plechovek. Applety jsou doplněny výkladem teorie, která byla použita při jejich vývoji. Práce také prezentuje výsledky několika experimentů zkoumajících možnosti výsledných aplikací.

Abstract: The thesis aims to introduce a field of bio-inspired programming. It focuses mainly on the neural networks and genetic algorithms. The areas are presented in a form of Java applets that solve given tasks whereon capabilities of aforementioned approaches are easy to see. Neural networks are used for a language recognition of a text based on occurrence frequencies of letters. And a task of Robby, the soda-can-collecting robot makes use of genetic algorithms. Demonstrated applets are appropriately supplemented with a theoretical background, which is necessary for understanding applications’ architecture. At last, results of a few experiments conducted with applets’ various settings are presented.

Keywords: adaptation, applet, artificial intelligence, artificial neural network, bio-inspired computing, genetic algorithm, Java

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:22, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz