Mgr. Josef SVOBODA

Disertační práce

Politický a mocenský dualismus panovníka a šlechty na Moravě se zvláštním zřetelem k osobnosti Petra Strážnického z Kravař

Political and power dualism of a ruler and nobility in Moravia with regard to the personality of Petr of Kravaře and Strážnice
Anotace:
Práce se zabývá politickým a mocenským dualismem mezi panovníkem a šlechtou na Moravě na počátku 15. století mezi lety 1411-1440. Tento dualismus je studován na příkladu úřadu moravského zemského hejtmana a vztahem mezi zemským hejtmanem, panovníkem a zemskou obcí v Moravském markrabství. Kromě vlivu osob držitelů na samotný úřad a jeho práva a povinnosti je zkoumán i kontext, ve kterém tito šlechtici …více
Abstract:
This thesis deals with the political and power dualism between a ruler and a nobility in Moravia in the beginning of the 15th century between years 1411 to 1440. This dualism is studied on the example of an office of a moravian land captain and relations between the land captain, the ruler and the land in the Moravian margravate. In addition to the influence of the persons of the office holders and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Josef. Politický a mocenský dualismus panovníka a šlechty na Moravě se zvláštním zřetelem k osobnosti Petra Strážnického z Kravař. Olomouc, 2021. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / České dějiny

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 11cijb 11cijb/2
26. 3. 2021
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
27. 3. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.