Theses 

Cena jako faktor konkurence v hotelnictví – Mgr. Olha Travka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Mgr. Olha Travka

Diplomová práce

Cena jako faktor konkurence v hotelnictví

Price as Competitive Factor in Hotel Industry

Anotace: TRAVKA, Olga. Cena jako faktor konkurence v hotelnictví. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha 2014. 68 stran. Diplomová práce se věnuje cenové konkurencí v oblasti hotelnictví v hlavním městě České republice Praze. Hlavním zdrojem informací pro srovnávací analýzu jsou statistické údaje zveřejněné na Českém statistickém úřadě, informace o současných cenách v hotelích v Praze na největším hotelovém portálu Booking.com a informace o „pultových“ cenách v hotelích, tedy cenách očištěných od sezonních slev, nabídek a akcí. Práce obsahuje teoretický rozbor pojmů a podstaty cenové konkurence. Porovnávají se cenové nabídky jednoho konkrétního hotelu, rozdíl pultových cen od akčních cen nabízených na hotelových portálech, ale také ceny konkurenčních hotelů, které svým rozsahem činností, kvalitou služeb a standardem odpovídají vybranému hotelu. V rámci analýzy typů cenové konkurence se uvádí praxe cenového dumpingu, tedy umělé snižování cen za účelem přilákání nových zákazníků a bojování s konkurencí. Práce též obsahuje dotazníkové šetření.

Abstract: This diploma thesis focuses on price competition in the hotel industry in the capital city of Czech Republic, Prague. The main source of information for comparative analysis is statistical data published by the Czech Statistical Office, information on current prices in hotels in Prague's largest hotel portal Booking.com and information about the "rack" prices in the hotels, therefore prices adjusted for seasonal discounts, offers and events. The work includes theoretical analysis of the concepts and the nature of price competition. Therefore we compare the prices of one particular hotel, the difference between hotel prices and sale prices provided on sale websites and the prices of the hotels of the same standards, level of quality and range of services provided. We pay attention to price dumping or in other words intentional price decrease for the purpose of demand motivation and competition. The thesis contains questionnaire research.

Klíčová slova: cena, konkurence cenová a necenová, hotelový průmysl, akční nabídky, výhodné baličky služeb, cenová soutěž, faktory ovlivňující cenu v hotelu, kvalita služeb.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz