Bc. Nikola KOTTOVÁ

Diplomová práce

Citlivostní analýza tvarových parametrů lopatky Kaplanovy turbíny na její užitné vlastnosti

Sensitivity analysis of shape parameters of runner blade of Kaplan turbine on its utility qualities
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na citlivostní analýzu tvarových parametrů lopatky Kaplanovy turbíny. První část je teoretická, je zde popsaná citlivostní analýza a její možnosti využití. V první části jsou popsané promítací, lokální a globální metody citlivostní analýzy, jejich implementace, použití, výhody a nevýhody. V následující části je popsaná problematika a aktuální stav ve společnosti Mavel …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on sensitivity analysis of shape parameters of runner blade of Kaplan turbine. The first part is theoretical, the sensitivity analysis and its possibilities of use are there described.The first part describes screening, local and global methods of sensitivity analysis, their implementation, utilizations, advantages and disadvantages. The following section describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTTOVÁ, Nikola. Citlivostní analýza tvarových parametrů lopatky Kaplanovy turbíny na její užitné vlastnosti. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematika