Bc. Anna Pecinová

Diplomová práce

Rodina a volný čas

Family and leisure time
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá rodinným volným časem a to především v kontextu zdravého životního stylu. Práce je teoreticko-empirického charakteru. V teoretické části se věnuje popisu charakteristiky dospívajících dětí a osob ve středním věku s důrazem na význam a funkce rodinného prostředí. Součástí teoretické části je také charakteristika volného času, jeho funkcí a klasifikace. Samostatné …více
Abstract:
This thesis deals with the leisure time in family, especially in the context of a healthy lifestyle. It has partly a theoretical, partly an empirical character. The theoretical part describes the characteristics of adolescents and middle-aged people emphasizing the importance and functions of a family background. The theoretical part also provides characteristics of leisure time and its functions. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta