Bc. Petr Celý

Bakalářská práce

Co je to liberální demokracie?

What is a liberal democracy?
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu "liberální demokracie". Toho cíle je dosáhnuto porovnáním liberálního perfekcionismu a politického liberalismu. V práci je definován liberalismus, jakožto základ, na kterém jsou oba názorové proudy postaveny. Dále jsou v ní popsány individuální vlastnosti obou proudů a teoretické dopady jejich uplatnění v praxi, včetně porovnání jejich předností a nedostatků …více
Abstract:
Title: What is liberal democracy? This bachelor’s thesis focuses on explaining the term "liberal democracy". This goal is achieved by comparing liberal perfectionism and political liberalism. In the thesis liberalism is defined first as it is the foundation of both of the philosophical positions. Next it describes the individual properties of these positions and the theoretical consequences of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.