Lucie OŠMEROVÁ

Bakalářská práce

Kvalita a kvantita pohybových aktivit v těhotenství

Quality and quantity of motion activities during pregnancy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pohybové aktivity vykonávané těhotnými ženami, u kterých probíhá fyziologické těhotenství. V teoretické části je charakterizováno těhotenství fyziologické, rizikové a patologické. Charakterizovány jsou příznaky těhotenství, fyzické a psychické změny spojené s těhotenstvím. Další část se věnuje významu pohybových aktivit, vlivu na zdravotní stav těhotné ženy a vlivu na …více
Abstract:
The thesis is aimed at physical activities exercised by pregnant women, for whom the physiological pregnancy is in progress. The theoretical part characterizes physiological, risk and pathologic pregnancy. The pregnancy symptoms, physical and psychological changes connected to pregnancy are also characterized. Next part is based on the importance of physical activities, the impact on a women's health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OŠMEROVÁ, Lucie. Kvalita a kvantita pohybových aktivit v těhotenství. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 11fvno 11fvno/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
Bulánová, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.