Mgr. Michaela Patrmanová

Diplomová práce

Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy

Capillary electrophoresis of quantum dots and their conjugates with macrocyclic ligands
Anotace:
Tato práce je zaměřena na studium vlastností kvantových teček a jejích konjugátů pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescencí. První část se zabývá spektrálními vlastnostmi kvantových teček. Byla změřena emisní a excitační spektra kvantových teček a byl vypočítán kvantový výtěžek. Při měření elektromigračních vlastností kvantových teček byl nejdříve zkoumán vliv kumarinu jako markeru …více
Abstract:
This work is aimed at study of quantum dots´ properties and its conjugates by capillary electrophorosesis with laser-induced fluorescence. First part deals with the spectral properties of quantum dots. Emission and excitation spectra were measured and the quantum yield of quantum dots was calculated. During measurement of quantum dots´ electromigration properties was first studied the influence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karel Klepárník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta