BcA. David Zeman, DiS.

Bakalářská práce

Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený restaurátorský průzkum a referenční restaurování části malby na východní straně jižní stěny presbytáře.

Restoration research of mural painting and restoration of referential area in south side of presbytery in church of st. Jiljí in Uhlířské Janovice
Anotace:
Práce se zabývá dějinami kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích v okrese Kutná Hora, jeho stavební historií a jednotlivými stavebními úpravami včetně ikonografií nástěnných maleb. Práce mapuje restaurátorské zásahy provedené na gotických figurálních malbách v letech 1914 a 1953. Na základě komplexního průzkumu je provedeno restaurování referenční plochy na jižní stěně presbytáře.
Abstract:
History of church of st. Jiljí in Uhlářské Janovice, process of building adjustment, restoration hits in 1914 and 1953, iconography of mural paintings
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. ak. mal. Jaroslav J Alt

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zeman, David. Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený restaurátorský průzkum a referenční restaurování části malby na východní straně jižní stěny presbytáře.. Litomyšl, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování