Bc. Nicole MARTÍNKOVÁ

Diplomová práce

Rozbor energeticky soběstačných staveb, staveb v pasivním standardu a staveb bez požadavku na energetickou náročnost

Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem staveb dle jejich energetické náročnosti. Hlavním bodem v teoretické části je rozbor pasivního domu, který je vnímán jako vzor pro budovy s požadavky na nízkou energetickou náročnost, ať se jedná o budovy nulové či energeticky ziskové. Dalším tématem je udržitelná výstavba a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Toto téma je v České republice velmi aktuální, jelikož …více
Abstract:
My thesis deals with the analysis of buildings according to their energy performance. The theoretical part analyses mainly the passive house that is seen as a representative house with a low energy performance. Passive houses can be zero houses or energy active houses. Next topic is the sustainable construction and the buildings with almost zero energy consumption. This topic is particularly relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNKOVÁ, Nicole. Rozbor energeticky soběstačných staveb, staveb v pasivním standardu a staveb bez požadavku na energetickou náročnost. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/