Zdeněk Šulc

Doctoral thesis

Similarity Measures for Nominal Data in Hierarchical Clustering

Míry podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá mírami podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování, které umožňují zacházet s proměnnými s více než dvěma kategoriemi a které si kladou za cíl nahradit postupy založené na koeficientu prosté shody, které se v této oblasti běžně používají. Tyto míry podobnosti uvažují dodatečné informace ohledně datového souboru, jako je rozdělení četností kategorií u dané …more
Abstract:
This dissertation thesis deals with similarity measures for nominal data in hierarchical clustering, which can cope with variables with more than two categories, and which aspire to replace the simple matching approach standardly used in this area. These similarity measures take into account additional characteristics of a dataset, such as frequency distribution of categories or number of categories …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Hana Řezanková
  • Reader: Milan Šimůnek, Marta Žambochová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52828