Andrea Šebelová

Bakalářská práce

Mediální reprezentace katolické církve v souvislosti se sexuálním zneužíváním dětí kněžími na stránkách deníku Právo a Katolického týdeníku

The media representation of the Catholic Church in connection with sexual abuse of children by priests on pages in the daily Právo and Katolický týdeník
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem katolické církve v souvislosti se sexuálním zneužíváním dětí kněžími na stránkách deníku Právo a Katolického týdeníku. Problematika zneužívání v církvi je aktuálním tématem globálně rezonujícím v médiích i ve společnosti. Práce se zaměřuje pomocí metody kritické diskurzivní analýzy podle Normana Fairclougha na mediální obraz konstruovaný skrze reprezentace …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the media image of the Catholic Church in connection with sexual abuse of children by priests on pages in the daily Právo and Katolický týdeník. The issue of sexual abuse in the Church is resonating in the media and in society globally. The thesis focuses on the media image constructed through the representations (the clergy, victims and other participants) and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií