Andrea Šebelová

Bachelor's thesis

Mediální reprezentace katolické církve v souvislosti se sexuálním zneužíváním dětí kněžími na stránkách deníku Právo a Katolického týdeníku

The media representation of the Catholic Church in connection with sexual abuse of children by priests on pages in the daily Právo and Katolický týdeník
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem katolické církve v souvislosti se sexuálním zneužíváním dětí kněžími na stránkách deníku Právo a Katolického týdeníku. Problematika zneužívání v církvi je aktuálním tématem globálně rezonujícím v médiích i ve společnosti. Práce se zaměřuje pomocí metody kritické diskurzivní analýzy podle Normana Fairclougha na mediální obraz konstruovaný skrze reprezentace …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the media image of the Catholic Church in connection with sexual abuse of children by priests on pages in the daily Právo and Katolický týdeník. The issue of sexual abuse in the Church is resonating in the media and in society globally. The thesis focuses on the media image constructed through the representations (the clergy, victims and other participants) and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií