Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.

Disertační práce

Užití statistických klasifikačních metod k hodnocení podnikatelského prostředí vybraných regionů EU

An Application of Multivariate Classification Techniques for Assessing the Business Enviroment of Selected European Union Regions
Anotace:
Disertační práce řeší problematiku hodnocení podnikatelského prostředí vybraných regionů Evropské unie užitím mnohorozměrných klasifikačních metod. Pomocí faktorové analýzy byly zkonstruovány empirické faktory podnikatelského prostředí (faktor kvality pracovních sil a inovací, faktor demografického vývoje, faktor trhu práce a faktor ekonomické výkonnosti), pomocí kterých jsou regiony na základě výsledků …více
Abstract:
The Doctoral Thesis is focused on the application of multivariate classification techniques for assessing the business environment of selected European Union regions. In accordance with a character of used data author has chosen the factor analysis and the cluster analysis for a creation of classification. As an input for the practical analysis data sets were selected which describe regional business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Hospodářská politika