Veronika KOZLOVÁ

Diplomová práce

Výchovné problémy na 1. stupni ZŠ a práce výchovného poradce

The upbringing problems in primary education and the role of educational consultant
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast výchovných problémů na základních školách a práci výchovného poradce. Popisuje legislativní proměny, ke kterým docházelo po roce 1989 v českém školství, charakterizuje výchovu, výchovné problémy a vymezuje činnost výchovného poradce. V praktické části je pozornost věnována vyhodnocení dotazníků a rozhovorů souvisejících s výchovnými problémy žáků 1. stupně a práci …více
Abstract:
This thesis focuses on the upbringing problems in primary education and the role of educational consultants. It describes the legislative changes occured in the Czech school system after 1989, characterizes education, educational problems and defines activities of educational consultants. The practical part of this thesis concentrates on the evaluation of questionnaires and interviews related to both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZLOVÁ, Veronika. Výchovné problémy na 1. stupni ZŠ a práce výchovného poradce. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol