Ing. Alena Míková

Bakalářská práce

Mimosoudní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR

Alternative Dispute Resolution in the Financial Sector in the Czech Republic
Anotace:
Tématem bakalářské práce je mimosoudní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR. Snažím se čtenáři zprostředkovat komplexní pohled na tuto problematiku. V detailu se poté práce zaměřuje na několik nejvýznamnějších možností pomocí, kterým lze takovéto spory řešit. Nejrozsáhlejší kapitoly jsou proto věnovány mediaci, rozhodčímu řízení, finančnímu arbitrovi a zcela zvláštní částí je potom kapitola o projektu …více
Abstract:
The theme of this work is alternative dispute resolution in the financial sector in the Czech republic. Trying to convey the reader a comprehensive view on this issue. In detail, the following work focuses on several major options through which such disputes can be resolved. The largest chapter is therefore devoted to mediation, arbitration, financial arbiter and a very special part is then a chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS