Pavla Kadlecová

Bakalářská práce

Informovanost neformálního pečujícího o domácí péči hospicového pacienta

Informal Caregiver Awareness of Home Hospice Patient Care
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost o domácí péči, kterou poskytují neformální pečující hospicovému pacientovi a na základě toho inovovat příručku pro pečující.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.