Bc. Kristýna Bohdalová

Bakalářská práce

Franchising v České republice

Franchising in the Czech Republic
Anotace:
Práce rozebírá tematiku franchisingu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části nejprve vysvětluje výrazy, které se s franchisingem pojí, následně uvede definici franchisingu a jeho právní úpravu. Pokračuje vývojem této formy podnikání jak ve světě, tak v České republice, a dále seznámí s vybranými asociacemi, které v dané oblasti působí. Následuje přehled kladných i záporných aspektů …více
Abstract:
The work is divided into theoretical and practical part and deals with franchising theme. The first part explains expressions associated with franchising topic and gives its definition and regulation. Then the development of this type of business worldwide and in the Czech Republic is described and selected associations that operate in franchising area are mentioned. After that theoretical part shows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance