Andrea Horníková

Bakalářská práce

Srovnání kojenecké úmrtnosti v zemích EU

Comparison of infant mortality in the EU
Anotace:
Kvocient kojenecké úmrtnosti je ukazatelem odrážejícím vyspělost země a zároveň bere v úvahu kvalitu poskytované zdravotní péče o rodičku a novorozence. Bakalářská práce je zaměřena na základní přehled vývoje kvocientu kojenecké, novorozenecké a časně novorozenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie od roku 1960 -- 2011. Vývoj je porovnán se standardem za Evropskou unii a veškerá data pro tvorbu grafů …více
Abstract:
Infantile mortality is an indicator reflecting advancement of the country and while taking into account the quality of health care for maternity services. The bachelor thesis is focused on the basic outline of the quotient infant, neonatal and early neonatal mortality in the European Union between 1960 - 2011. The development is compared with the standard for the European Union and all the data for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Petra Dotlačilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36408

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie