Bc. Eva Doležalová

Diplomová práce

Kompozitní materiál na bázi termoplastického polyuretanu a sítě z uhlíkových nanotrubiček pro detekci pohybu lidského těla

Composite Material on Based of Thermoplastic Polyurethane and Networks of Carbon Nanotubes to Detection of Movement the Human Body
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje výrobu kompozitu na bázi polyuretanu a sítí ze zapletených vícevrstvých uhlíkových nanotrubiček (MWCNT) za použití vhodných povrchově aktivních látek a ultrazvukových vibrací. Filtrací a následným zalisováním byl získán kompozitní člen. Vzniklý kompozit byl poté testován na různé deformační podněty.
Abstract:
This thesis describes the production of polyurethane-based composite and multiwall carbon nanotube (MWCNT) mesh using suitable surfactants and ultrasonic sonication. By filtration and subsequent compressing a composite member was obtained. This composite was then tested for various deformation stimuli.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Slobodián, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležalová, Eva. Kompozitní materiál na bázi termoplastického polyuretanu a sítě z uhlíkových nanotrubiček pro detekci pohybu lidského těla. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů