Bc. Roman Hajdúk

Bachelor's thesis

Rozšíření nástroje STORM model checker pro GSMP modely

Extension of STORM model checker for GSMP models
Abstract:
Generalizovaný čiastočný Markovov proces (GSMP) je formalizmus použiteľný na modelovanie pravdepodobnostných systémov. GSMP model je schopný simulovať systémy ktoré sa vyvíjajú v spojitom čase a sú riadené výskytom určitých udalostí. Program STORM, ktorý je stále v aktívnom vývoji, je jeden z najpoužívanejších nástrojov pre analýzu pravdebodobnostných systémov. Ako prvé poskytneme potrebné základy …more
Abstract:
Generalized semi-Markov chain (GSMP) is a useful formalism for modeling systems that exhibit probabilistic behavior. GSMP is a model capable of describing continuous-time systems that use events as the driving force. One of the most notable probabilistic model checkers is STORM, which is still in active development. Firstly, we provide a necessary background in theory of probabilistic model checking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic