Jana Lánská

Bakalářská práce

Náklady spojené s užíváním drog versus náklady na léčbu závislosti na příkladu vybraného zařízení

Costs related to drug use versus the costs of drug addiction treatment in selected facility
Anotace:
Práce se zaměřuje na komparaci ekonomicky kvantifikovatelných nákladů spojených s léčbou závislosti a odhadem nákladů vzniklých společnosti následkem užívání drog. Součástí práce je uvedení do problematiky drogové závislosti a komplikací s ní spojenými. K analýze nákladů je využito dostupných kvantitativních dat doplněných o kvalitativní data získaná z rozhovorů s klienty jedné konkrétní terapeutické …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the comparison of quantified costs connected with the treatment of drug addiction and the estimated costs to society resulting from drug abuse. This paper includes the introduction to the study of drug addiction as well as other related complications. The analysis of the given costs is based on available quantitative data together with data elicited from clients of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lánská, Jana. Náklady spojené s užíváním drog versus náklady na léčbu závislosti na příkladu vybraného zařízení. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní